ATM LUCKY

  • GIẤY PHÉP KINH DOANH ATM LUCKY VIETNAM

 


Các bài báo đăng tin

 


TẬN TÂM TRAO GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG ATM LUCKY VỚI SỨ MỆNH

CÙNG HẠNH PHÚC - CÙNG THỊNH VƯỢNG

- Chúng tôi luôn xác định và cam kết nỗ lực hết mình nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, hiện đại nhất về giáo dục trong thời kỳ công nghệ số 4.0 để góp phần trong tiến trình hội nhập giáo dục nước nhà (góp phần nào đó giúp các học sinh, cộng đồng cần tránh xa các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mang tính; bạo lực,đồi trụi, phản cảm, có tính gây nghiện cao...và phải lồng vào được tính văn hoá, tài năng, sáng tạo cống hiến, góp sức,..cho chính con người đó, cho cộng đồng cho toàn xã hội) => TRAO GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG 


- Luôn xác định và cam kết nỗ lực hết mình thông qua điểm mạnh ở NỀN KINH TẾ CHIA SẺ để cùng hình thành được quỹ hưu trí từ cộng đồng và trao lại giá trị đó giá trị đó cho cộng đồng với đúng đối tượng được trao( theo tiêu tuẩn, quy chuẩn, quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, tính nhân văn, tương thân thương ái, an sinh xã hội). Cơ cấu tổng số thẻ hưu trí được phát hành từ nguồn tích luỹ trong chia sẽ từ cộng đồng 50% số thẻ trao theo tiêu chuẩn, 50% số thẻ trao theo vòng quay may mắn của doanh nghiệp (cứ 10 thẻ tiến hành trao và quay 1 lần)


- Lượng đầu tiên chia sẽ lại cho cộng đồng trong NỀN KINH TẾ CHIA SẺ là từ 0,1% đến 10% tổng hoá đơn tuỳ từng sản phẩm, dịch vụ. Đây là nguồn tiền vô cùng lớn, vô tận TẬN DỤNG, VẬN DỤNG tốt được nguồn lực này sẽ giúp cho cộng đồng, dần có một nguồn quỹ hưu trí vô cùng lớn từ chính hành vi, thói quen tiêu dùng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ đúng nơi, đúng chổ của chính mình (tích tiểu thành đại-góp gió thành bão...) và cũng là nguồn quỹ an sinh rất lớn của mỗi quốc gia


HẠNG MỤC NỔI BẬT

GIAI ĐOẠN 1:

APP Thương mại điện tử ATM LUCKY đã chính thức đưa vào hoạt động, sử dụng và kinh doanh với 3 hạng mục chính:

  • Giáo Dục
  • Tem tích luỹ hưu trí và may mắn
  • Điểm liên kết chia sẽ cùng tích luỹ hưu trí và may mắn của cộng đồng ATM LUCKY

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT


  • NHÓM DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


NHÓM DOANH NGHIỆP DU LỊCH - VẬN TẢI - KHÁCH SẠN


  • NHÓM DOANH NGHIỆP GIÁO DỤC


  • NHÓM DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


  • NHÓM DOANH NGHIỆP BẢO HIỂMGIAI ĐOẠN 1:

- Truyền thông về doanh nghiệp và app ATM LUCKY qua các kênh online, offline, tivi, đài báo ...

GIAI ĐOẠN 2:

- Lựa chọn và tìm kiếm các nhà đầu tư trong giai đoạn 1 (Đại diện các tỉnh, các nước) số lượng tối đa không quá 556 người. Nhà đầu tư số 499 đến 556 bao gồm: thành viên cổ đông sáng lập, cổ đông danh dự, cổ đông cố vấn, thời gian 02/12/2019 đến 20/01/2020

GIAI ĐOẠN 3:
Giai đoạn phát triển kinh doanh cùng cộng đồng từ tháng 02/2020


TRÁCH NHIỆM NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

- Tuân thủ theo luật pháp của nước sở tại, theo điều lệ, nội quy, quy định của công ty.

- Được quyền mua cổ phiếu ưu đãi từ 500$ đến 20.000$

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

- Được cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu nội bộ

- Được chung chia 20% lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp, tối đa chung chia không quá 556 người. Từ 499 -> 556 là 56 người bao gồm: số lượng cổ đông sáng lập, số lượng cổ đông danh dự, số lượng cổ đông cố vấn của công ty.

- Được hưởng lợi tức từ số cổ phiếu nội bộ đang nắm giữ

- Được quyền tuyển chọn các nhà đầu tư giai đoạn 1 và được trích thưởng 10% trên số tiền nhà đầu tư đó mua cổ phiếu nội bộ, được 15% trên tổng thu nhập của cấp độ 1; 10% trên cấp độ 2; 5% trên cấp độ 3

- Quyền được bán 1 phần hoặc quyền được bán tất cả số cổ phiếu nội bộ mình có từ 02/2020


 


 

Video: